Η φύλαξη των χαλιών σας γίνεται σε προστατευμένο χώρο, αποστειρωμένο από το σκόρο και ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.
Κάθε χαλί τοποθετείται στεγανοποιημένο σε ειδικά ράφια με βάση το βάρος και την ευαισθησία του, έτσι ώστε να διατηρεί τη φόρμα του καθ’ όλη τη διάρκεια της φύλαξης τους.
Μέσω ηλεκτρονικής ταυτότητας (barcode) έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση, τις διαστάσεις των χαλιών και διάφορες άλλες πληροφορίες.